Groups

Groups

Gruppelogo af Team Elkan Privat gruppe
Team Elkan
For ansatte og involverede i opbygning og forbedring af ElkanLab ...
Gruppelogo af Almen praktiserende læger Privat gruppe
Almen praktiserende læger
1 medlem
Gruppe for læger der ønsker bedre ledelse, arbejdsmiljø og organise...
Gruppelogo af Study group Offentlig gruppe
Study group
This is going to be an evening study group. ...
Gruppelogo af Instruktører Privat gruppe
Instruktører
Alle undervisere i laboratoriet og medhjælpere deltager her. ...
Gruppelogo af Study group Offentlig gruppe
Study group
1 medlem
This is a small study group for 20 students who can collect together a...