adminelkanlab

Member's groups

Gruppelogo af Team Elkan Privat gruppe
Team Elkan
For ansatte og involverede i opbygning og forbedring af ElkanLab ...
Gruppelogo af Almen praktiserende læger Privat gruppe
Almen praktiserende læger
1 medlem
Gruppe for læger der ønsker bedre ledelse, arbejdsmiljø og organise...
Gruppelogo af Instruktører Privat gruppe
Instruktører
Alle undervisere i laboratoriet og medhjælpere deltager her. ...